Els beneficis de les reserves marines al Mediterrani
Notícies

Els beneficis de les reserves marines al Mediterrani

Els beneficis de les reserves marines al Mediterrani

29/06/2020

Un projecte pilot a Balears estudiarà els beneficis de les reserves marines al Mediterrani

La Fundació Marilles, juntament amb el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) i Ecoacsa, calcularan el capital natural marí de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. 

  • L'estudi s'emmarca dins del projecte europeu Interreg Med MPA NETWORKS que té per objectiu millorar la gestió de les àrees marines protegides (AMP) del Mediterrani.
  • És un dels primers d'aquestes característiques aplicat al medi marí a Espanya. La metodologia i els resultats es replicaran a altres reserves del Mediterrani.
  • El desenvolupament de l'estudi durarà 1 any i disposa d'un pressupost de 60.000 €, dels quals un 85% serà sufragat per la Unió Europea i un 15% per Marilles.

El conjunt d'hàbitats i espècies marines –el nostre capital natural– generen béns i serveis per a la nostra societat. Alguns d'ells, com el peix o el turisme, són visibles i es poden calcular fàcilment; uns altres, com la sensació de benestar o gaudi, són més abstractes i difícils de mesurar. La comptabilitat de capital natural permet visibilitzar la relació que existeix entre el medi natural, l'economia i el benestar humà; i facilita la presa de decisions per part de governs i empreses per a una millor conservació del nostre patrimoni natural.

L'objectiu del projecte és avaluar la contribució de la Reserva Marina d'interès pesquer del Llevant (est de Mallorca) a l'economia local i regional, a través de les activitats pesqueres tradicionals i les activitats d'oci relacionades amb el medi marí i costaner, entre altres. Es pretén mesurar l'extensió, l'estat i el valor dels béns i serveis de la reserva marina i identificar els seus beneficiaris. Un altre dels propòsits del projecte és oferir dades sobre els beneficis que s'obtenen (i podrien obtenir-se) a partir de la inversió en la recuperació d'hàbitats marins degradats i la conservació de la biodiversitat marina balear. En última instància, el projecte vol visibilitzar la importància de conservar els ecosistemes marins de la reserva perquè els beneficis que generen puguin sostenir-se en el futur.

Balears compta amb una xarxa de reserves marines i àrees protegides, el valor i els beneficis de les quals sovint han passat desapercebuts. S'ha triat la Reserva Marina d'interès pesquer del Llevant de Mallorca per la qualitat de la informació científica disponible; la història associada a la seva declaració i la rellevància de la implicació dels sectors econòmics involucrats en la seva declaració i gestió; també pel fet que la reserva es gestioni de manera conjunta i modèlica per les autoritats pesqueres estatal i autonòmica.

La Fundació Marilles, com a coordinadora de les accions a Balears del projecte Interreg, destinarà 60.000 € a la realització de l'estudi. L'empresa Ecoacsa elaborarà el sistema de comptabilitat del capital natural i una guia per a l'aplicació d'aquest sistema a altres AMP —amb el suport de la consultora britànica Eftec. El Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) durà a terme el treball de camp, que consistirà en la recol·lecció d'informació i percepció dels actors locals.


Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, afirma: «El medi marí ens aporta múltiples beneficis: des del peix que mengem, al gaudi de banyar-se i bussejar en la mar. Com més conservem el medi, més beneficis obtenim. Les àrees marines protegides són una excel·lent eina per garantir múltiples beneficis, però sovint no som conscients de tot el que aporten a la nostra economia i societat. Aquest projecte ens permetrà visualitzar millor la relació que existeix entre un medi marí sa i la salut econòmica i el benestar humà. Invertir en conservació del medi marí surt a compte».  


Toni Font, coordinador del projecte: «Resulta molt motivador avançar en un camp que sens dubte aportarà arguments econòmics per justificar el manteniment i ampliació dels recursos que necessiten les AMP. Disposarem d'informació útil per a la comunitat de gestors d’AMP de les Balears. Com a mínim, assegurem que l'experiència arribi a 124 organitzacions que formen part de MedPAN i que gestionen un total de 110 AMP a 21 països».

David Álvarez, director executiu d’Ecoacsa: «L'evidència científica deixa patent que creure que la naturalesa continuarà aportant-nos els béns i serveis necessaris per a la nostra prosperitat i benestar ja no és sostenible. No obstant això, aquesta realitat no és percebuda a l'escala i amb l'interès necessari per un ampli espectre de la societat. A través d'aquest projecte i de l'aplicació de l'enfocament del capital natural, abordem l'apassionant repte de posar en valor els nombrosos beneficis que la conservació de les AMP genera a la societat i l'economia balear. De la bona salut dels nostres ecosistemes marins depèn la de les nostres llars i empreses».


Benjamí Reviriego, consultor ambiental del CBBA: «Afortunadament, la conscienciació respecte a la preservació del medi marí, plasmada en multitud d'iniciatives entre les quals es troben la declaració d’AMP, és un concepte que ja ha calat en la societat. No obstant això, queden encara molts ciutadans que no veuen rendible dedicar recursos a conservar actius que no aporten beneficis directes i tangibles. Per això veig tan interessant aquesta iniciativa, perquè al marge de servir per a la presa de decisions i la gestió dels responsables de les AMP, pot ajudar a convèncer a aquests escèptics».

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Què és el capital natural?

El ‘capital natural’ té en compte la relació entre els béns naturals, els serveis que proveeixen i els beneficis que d'ells obté la societat. El medi marí aporta nombrosos béns i serveis a la societat balear, com aliments, regulació climàtica i múltiples oportunitats d'esbarjo. És fonamental millorar el coneixement sobre els valors que la mar i les costes aporten a l'economia per millorar la seva gestió i invertir els recursos necessaris per protegir-lo.

Projecte europeu sobre àrees marines protegides

Malgrat l'augment de la cobertura de les AMP al Mediterrani, l'objectiu de mantenir la biodiversitat marina està lluny de complir-se. Les AMP afronten molts reptes i tenen múltiples mancances en la dotació d'instruments legals i recursos financers, que condicionen la disponibilitat de recursos tècnics i humans. Les Balears no són una excepció.

L'objectiu del projecte europeu Interreg Med MPA NETWORKS és contribuir a la gestió efectiva de les AMP del Mediterrani, proposant solucions en quatre camps: gestió eficaç, gestió de la pesca a petita escala, conservació d'espècies mòbils i finançament sostenible.

Interreg Med MPA està coordinat per MedPAN i reuneix deu socis mediterranis, principalment organismes de gestió d’AMP de set països: Albània, Croàcia, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia i Espanya. La Fundació Marilles hi participa com a soci i té la missió de coordinar la implementació d'un sistema de comptabilitat de capital natural marí a l’AMP del Llevant.

Marilles exportarà l'experiència de projectes sobre AMP a les Balears i altres regions d'Espanya, al mateix temps que importarà exemples d'altres parts del Mediterrani que puguin resultar d'interès. Els resultats que es derivin del projecte pilot en el Llevant, es connectaran amb els obtinguts a Espanya pel projecte LIFE IP Intemares de la Fundación Biodiversidad, que vol aconseguir una xarxa d'espais marins de la Xarxa Natura 2000 gestionada de manera eficaç. Les recomanacions que sorgeixin d'aquest treball col·laboratiu es dirigiran a donar suport a millores en les polítiques als nivells internacional, europeu i nacional. 

Més informació: https://marilles.org/storage/media/2020/06/615/long-project-presentation-spanish.pdf

La utilitat dels comptes de capital natural

Els comptes de capital natural ens permeten tenir una perspectiva sobre l'estat del nostre capital natural, la seva evolució i com afecta la seva millora o deterioració a la seva capacitat de continuar proveint serveis en el futur.

Aquesta informació permet prendre les decisions correctes, tant des d'institucions públiques com privades, per identificar prioritats d'inversió, millorar la gestió i invertir en conservació. Tot això obre les portes a la possibilitat de crear un programa de conservació a mitjà i llarg termini; un programa a 25 anys vista, tal com s'ha elaborat en altres països.

Els béns naturals han de gestionar-se per poder obtenir productes i serveis. Per exemple, la producció pesquera depèn dels hàbitats marins, de la qualitat de les aigües i dels corrents, i de factors físics que garanteixen el cicle vital de moltes espècies. Però a més és necessari l'esforç de pescadors (capital humà), embarcacions i xarxes (capital físic) i tots els serveis i infraestructures necessàries perquè el peix arribi al punt de venda. Si canviem l'estructura d'un ecosistema podem provocar canvis irreversibles i impedir que no torni a recuperar el seu estat inicial.

Treballs previs

La Fundació Marilles porta més d'un any treballant per establir les bases per a un sistema de comptabilitat natural marina a Balears. S’han desenvolupat els següents materials, documents i recursos: 

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad és una empresa espanyola creada amb l'objectiu de difondre, promoure i desenvolupar eines que permetin la valoració del capital natural i la integració de la biodiversitat en el sector empresarial. Ecoacsa proporciona anàlisi de mercat i assessorament estratègic per incorporar la sostenibilitat ambiental i la conservació del capital natural en la presa de decisions, plans d'acció i estratègies a nivell corporatiu i de projectes. El seu enfocament se centra en promoure i facilitar la transició del “business as usual” cap a models empresarials sostenibles.

Ecoacsa promou el Natural Capital Factory, la plataforma regional espanyola de la Natural Capital Coalition—des de gener de 2020, fusionada amb la Human and Capital Coalition per constituir la Capitals Coalition, una col·laboració global que transforma la forma en què es prenen les decisions, ja que inclou el valor proporcionat per la naturalesa, la gent i la societat—. Més informació: www.ecoacsa.com

El CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA. S.L. és una empresa espanyola creada el 1994, que ofereix serveis de consultoria, auditoria, assessorament, gestió i anàlisi en els camps del medi ambient, la seguretat alimentària i el control de qualitat.

Des de la seva creació desenvolupa estudis d'avaluació de les repercussions d'activitats humanes sobre l'entorn, estudis sobre els ecosistemes marins i terrestres, dinàmica costanera, dispersió i dilució en l'entorn marí, plans de vigilància ambiental d'obres i projecte; elaboracions de cartografies temàtiques, estudis batimètrics. Desenvolupa estudis de monitoratge en les àrees marines protegides, en masses d'aigua costaneres, i ha liderat diversos projectes d'I + D en el camp de la biologia aplicada.

CBBA disposa de laboratori propi d'anàlisi física-químics i biològics, que es troba autoritzat per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i es troba acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

CBBA es troba certificada amb un sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 i de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015.

Documents

  • MPA Networks_español

  • MPA Networks_English